Dezinfekcija ruku i površina Dezinko 200ml #24kom

kn488,16 (64,79 €) uključujući PDV

Dezinko 200ml kutija 24 komada

Proizvod je moguće kupiti samo kao cijelo pakiranje

Sredstvo za dezinfekciju ruku i radnih površina

Sastav:
etanol 70-75% ; CAS 64-17-5; glicerin, miris, boja i demineralizirana voda
Oznaka opasnosti:
H255 lako zapaljiva tekućina i para
Oznake obavijesti:
P102 Čuvati izvan dohvata djece; p 210 Držati podalje od vrućine / iskre / otvorenog plamena / vrućih površina / Ne pušiti. P233 Spremnik držati čvrsto zatvorenim; P270 Pri rukovanju s proizvodom ne jesti, piti i ne pušiti; P305 + 351 + 388. U slučaju dodira s očima: Pažljivo isperite nekoliko minuta uz kontakt očima. Nastavite s ispiranjem.P337 + 313 ako iritacija očiju potraje: Potražite liječnički savjet / pomoć. P403 + 235 Čuvati na dobro prozračenom mjestu. P501 Sadržaj / spremnik / u skladu sa Zakonom o otpadu odložite u tvornicu ovlaštenu za prikupljanje opasnog otpada.
Uporaba: za ruke – nanesite na ruke i trljajte 20 sekundi. Za radne površine – Nanesite na površinu i nježno obrišite.
Rješenje Ministarstvom Zdravstva: KLASA: UP/1-543-04/20-05/133 URBROJ:534-07-01/6-20-2

Proizvodi i puni;KG Zelina d.o.o. ; M. Barača 4 a, 10 380 Sv.Ivan Zelina

SKU: 20 Kategorija: