Dezinfekcija ruku i površina Dezinko 5L

kn150,00 (19,91 €) uključujući PDV

Nema na zalihi

Denziko 5LITARA (dezinfekcija)

Sredstvo za dezinfekciju ruku i radnih površina

Sastav:
etanol 70-75% ; CAS 64-17-5; glicerin, miris, boja i demineralizirana voda
Oznaka opasnosti:
H255 lako zapaljiva tekućina i para
Oznake obavijesti:
P102 čuvati izvan dohvata djece; p 210 čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina/-ne pušiti. P233 čuvati u dobro zatvorenom spremniku; P270 pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti ni pušiti; P305+351+388. U slučaju dodira s očima: oprezno isprati odom nekoliko minuta.Ukloniti kontakt leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.P337+313 ako nadražaj oka ne prestane: zatražite savijte/ pomoć liječnika. P403+235 skladištiti na dobro prozračenom mjestu održavati hladnim. P501 odložiti sadržaj / spremnika / u skladu sa Zakonom o otpadu, predaj tvornici ovlaštenoj za skupljanje opasnog otpada.
Način upotrebe: Za ruke – sredstvo nanijeti na ruke i protrljati 20 sekundi. Za radne površine – sredstvo nanijeti na površinu i lagano prebrisati.
Rješenje Ministarstvom Zdravstva: KLASA: UP/1-543-04/20-05/133 URBROJ:534-07-01/6-20-2

Proizvodi i puni;KG Zelina d.o.o. ; M. Barača 4 a, 10 380 Sv.Ivan Zelina

Težina 5 kg